You are here:

Om havneudviklingen

Havnen i Kerteminde var engang Fyns største industrihavn. I dag er havneområdet i højere grad et sted, hvor mennesker slapper af, dyrker det maritime og lever det gode liv.

Hvis vi ønsker, at Kerteminde fortsat skal være attraktivt for borgere, erhvervsliv og besøgende, skal både byen og havneområdet udvikle sig. Vi vil derfor udvide byens charmerende centrum, så det kommer tættere på vandet – og skabe et levende havne- og købstadsmiljø med caféer, restauranter, boliger og et rekreativt grønt område.

 

Sådan ændrer byen struktur

Kertemindes nye havnekvarterer kommer til at ligge på den nordlige og sydlige del af Strandkilen og området omkring Nordre Havnekaj, Islandsgade og Grønlandsgade. På den måde ønsker vi at forbinde havneområdet med købstaden i højere grad end nu.
Vi fortsætter traditionen med karrébebyggelser og sluttet randbebyggelse – som begge er strukturer, der skaber nogle inviterende gadeforløb, som er rare at færdes i.

Tiltag:

  • Købstadsbebyggelsen flyttes helt ud til den yderste østlige del af Nordre Havnekaj
  • Strandvejen omdannes til en hyggelig købstadsgade ved at opføre bebyggelse på Strandkilen
  • Nordre Havnekaj omdannes til et nyt og unikt havnekvarter med front mod havneindløbet og Marinaen
  • Dét stykke af Hindsholmvej, som løber langs havnen, omdannes til bygade med f.eks. allé-beplantning

Udbud af Nordre Havnekaj er første etape i realiseringen af drømmen om de nye havnekvarterer.

Vision og værdier for havnekvarteret

Byrådet og borgerne har over de forløbne år med mellemrum haft omdannelsen af Kerteminde havn på dagsordenen. Det har nu resulteret i, at byrådet på baggrund af en ny kulturarvsmasterplan har vedtaget en samlet strategisk havneudviklingsplan, som giver retning for de kommende års byomdannelse i Kertemindes nye bydele ved Strandkilen og i selve havneområdet.

Det er visionen, at de nye kvarterer:

  • indrettes med respekt for og i harmoni med byens kulturarv og eksisterende bystruktur
  • bliver en integreret del af det eksisterende bymiljø
  • indrettes med byrum, veje, stier, bagveje og slipper, der er offentligt tilgængelige og indbyder til det gode byliv
  • matcher den gamle købstad i skala og arkitektur og samtidigt er nutidige i deres eget udtryk
  • at bebyggelserne er medvirkende til at skabe bedre forbindelser og nye udkig og sigtelinjer til vandet
Bemærk at dele i filmen er ændret. Se mere her.

De 2 projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter.

Detail ved havnen

Byggegrund med ekstraordinært god eksponering udbydes til detailhandel.

Erhverv ved Marinavejen

Her kan fx opføres restaurant, kontorfællesskab eller hotel. Rammerne er vide, så længe det er til erhverv.

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund.