You are here:

Ny havnepromenade

Rekreativt havnekvarter – for alle

Den gamle industrihavn er i fuld gang med at blive omdannet til et helt nyt rekreativt havnekvarter. De kommende år vil byhuse, byrum og nye mødesteder vokse frem. Havnen skal være et sted for alle – borgere, besøgende og erhvervslivet. Derfor får byen en ny attraktion – en promenade på næsten 1 km. Den skal forbinde by, havn, marina og bugten.

Promenaden skal starte ved Renæssancehavnen, passerer forbi Fjord & Bælt, Nordre Havnekaj og fortsætte ud på lystbådehavnens nye moleforløb. Undervejs vil der være nye opholdssteder – steder at slå sig ned –  hvor byen, livet på havnen, naturen og årstidernes skiften kan opleves og forskellige aktiviteter udfoldes. Ambitionen er, at skabe unikke rekreative ophold- og udfoldelsesmuligheder langs promenaden.

 

 

Ny promenade fra renæssancehavnen til marinaens nye indsejling

I Samarbejde med Fjord & Bælt vil Kerteminde Kommune bygge et nyt sted for leg og læring – et ’Vandlaboratorium’ –  hvor store bassiner giver mulighed for at lære om Kertemindes unikke vandmiljøer, om fisk, skaldyr, planter og vandets dynamik. Det bliver et åbent anlæg, hvor alle kan komme forbi, sanse, lege og opleve. Det er foreløbig planen, at vandlaboratoriet kan påbegyndes i første halvdel af 2022.

I forbindelse med opførelsen af de nye byhuse på Nordre Havnekaj, der forventes færdigbygget i 2022, anlægges der en ny havnepark øst for byggeriet, kajen får nyt plankedæk, piletræer og steder at slå sig ned. Lystbådehavnens moler skal fornyes. Den nye mole skal ikke kun beskytte lystbådehavnen mod storme og højvande. Den giver også mulighed for en udvidelse af havnen og for at færdes på molerne.

 

Forventningen er, at anlæg af de nye moler allerede påbegyndes i 2021. Også her skal  der skabes der nye ’steder’ – en ’Ø’, ’Børnenes Havn’, endnu en legeplads og steder for ophold, som kan bruges af byens borgere og mange besøgende – særligt også de mange gæstesejlere, der besøger Kerteminde hver sommer. Ydersiden af molen udvikles som en rekreativ mole, hvor det vil blive muligt at færdes. Her kan der etableres udspringstårn, svømmebane, snorkelbane og terrasser, hvor man kan slå sig ned. Yderst kommer et nyt molehoved, hvor der kan etableres et nyt fyr, som med en markant arkitektur kan blive byens og havnens vartegn mod fjorden. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår disse anlæg realiseres.

 

Udvikling i etaper

Realiseringen er afhængig af medfinansiering fra fonde. Disse midler skal planerne for havnepromenaden være med til at tilvejebringe. Derfor realiseres planerne i etaper.

 

Download hæftet ”Kertemindes nye promenade” og læs mere om Vandlaboratoriet, Nordre Havnekaj, Øen og den nye rekreative mole.

Nordre Havnekaj

Der udbydes én stor parcel med udsigt ud over Storebælt.

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Detail ved havnen

Byggegrund med ekstraordinært god eksponering udbydes til detailhandel.

Erhverv ved Marinavejen

Her kan fx opføres restaurant, kontorfællesskab eller hotel. Rammerne er vide, så længe det er til erhverv.

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.