You are here:

Har du spørgsmål?

Spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan stilles skriftligt til Projektleder Pernille Carlsson på mail pcx@kerteminde.dk.

Skriv ”Kerteminde Kommune – spørgsmål til udbud” i emnelinjen.

 

Ved øvrige spørgsmål og ved interesse i at deltage i et spørge-/dialogmøde med Kerteminde Kommune om byggefeltet ‘Detail ved havnen’ og/eller ‘Erhverv ved Marinavejen’ kontakt Projektleder Pernille Carlsson, pcx@kerteminde.dk senest den [18. marts 2021].

 

Sådan kan du aflevere dit tilbud

Tilbud kan indleveres på følgende måde:
· pr. mail (i pdf-format) til kommunens advokat (se herunder).
· på CD-ROM/USB-stik på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus
· fysisk/i hardcopi på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus

Det understreges, at byder selv er ansvarlig for at sikre, at tilbuddet kommer frem, og derfor opfordrer kommunen til, at tilbud sendes såvel elektronisk/pr. mail (i pdf-format) som på enten CD-ROM/USB-stik eller indleveres fysisk på enten Kromann Reumerts kontor i Aarhus eller Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Såfremt byder ønsker at indlevere tilbud pr. mail, kan tilbuddet sendes til Kerteminde Kommunes advokat, Henrik Thorning, Kromann Reumert på kerteminde@kromannreumert.com.

Såfremt byder ønsker at indleverer tilbud fysisk (enten i hardcopi eller på CD-ROM/USB-stik), kan tilbuddet afleveres/sendes til:

Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3

8000 Aarhus C

Att.: Advokat Henrik Thorning

 

eller

 

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Att.: Projektleder Pernille Carlsson

 

Deadline for byggefelt 2 Erhverv ved Marinavejen samt byggefelt 3 Detail ved havnen

Tilbud og materiale skal være Kerteminde Kommune og/eller Kromann Reumert i hænde senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 08.00.

 

Det skal der stå på kuverten

Breve/pakker vedrørende Erhverv ved Marinavejen mærkes med:

”Kerteminde – Erhverv ved Marinavejen”.

 

Breve/pakker vedrørende Detail ved havnen mærkes med:

”Kerteminde – Detail ved havnen”.