You are here:

Har du spørgsmål?

Spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan stilles skriftligt til advokat Henrik Thorning på mail kerteminde@kromannreumert.com.

Skriv ”Kerteminde Kommune – spørgsmål til udbud” i emnelinjen.

Ved øvrige spørgsmål og ved interesse i at udvikle Strandkilen Nord kontakt Pernille Carlsson, Projektleder i Ledelsessekretariatet i Kerteminde Kommune på telefon 24 91 84 21 eller mail pcx@kerteminde.dk

 

Sådan kan du aflevere dit tilbud

Tilbud kan indleveres på følgende måde:
· pr. mail (i pdf-format) til kommunens advokat.
· på CD-ROM/USB-stik på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus
· fysisk/i hardcopi på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus

Det understreges, at byder selv er ansvarlig for at sikre, at tilbuddet kommer frem, og derfor opfordrer kommunen til, at tilbud sendes såvel elektronisk/pr. mail (i pdf-format) som på enten CD-ROM/USB-stik eller indleveres fysisk på enten Kromann Reumerts kontor i Aarhus eller Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Såfremt byder ønsker at indlevere tilbud pr. mail, kan tilbuddet sendes til Kerteminde Kommunes advokat, Henrik Thorning, Kromann Reumert på kerteminde@kromannreumert.com.

Såfremt byder ønsker at indleverer tilbud fysisk (enten i hardcopi eller på CD-ROM/USB-stik), kan tilbuddet afleveres/sendes til:

Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3

8000 Aarhus C

Att.: advokat Henrik Thorning

eller

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Att.: projektleder Pernille Carlsson

 

Deadline for byggefelt 2 på Nordre Havnekaj

Tilbud og materiale skal være Kerteminde Kommune eller Kromann Reumert i hænde senest mandag den 2. september 2019 kl. 14.00.

Det skal der stå på kuverten

Breve/pakker vedrørende Nordre Havnekaj byggefelt 2 mærkes med:

”Kerteminde – byggefelt 2 – Nordre Havnekaj”.