You are here:

Sådan skal du sende dit tilbud

Tilbud skal sendes elektronisk i pdf-format OG på CD-ROM/USB-stik.

Send dit tilbud til projektleder i Ledelsessekretariatet ved Kerteminde Kommune, Pernille Carlsson, på havnekvarter@kerteminde.dk.

 

Ligeledes skal materialet sendes til

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Att.: Projektleder Pernille Carlsson

 

Deadline

Tilbud og materiale skal være Kerteminde Kommune i hænde senest mandag den 15. januar 2018 kl. 14.00.

Det skal der stå på kuverten

Breve/pakker med tilbud skal mærkes med navn alt efter det givne byggefelt.

Breve/pakker til Nordre Havnekaj mærkes med:

”Kerteminde – Optionsudbud – Nordre Havnekaj”.

Breve/pakker til Strandkilen Syd mærkes med:

”Kerteminde – Optionsudbud – Strandkilen Syd”

Breve/pakker til Strandkilen Nord mærkes med:

”Kerteminde – Offentligt udbud – Strandkilen Nord”

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan stilles skriftligt til projektleder Pernille Carlsson på havnekvarter@kerteminde.dk.

Skriv ”Havneplan – Kerteminde Kommune – spørgsmål til udbud” i emnelinjen.