Vandlaboratorium

Det samlede promenadeforløb kommer til at starte ved Kertemindes nye Vandlaboratorium. Vandlaboratoriet er gratis tilgængeligt og vil udgøre et nyt byrum med plads til familiers ophold og børns leg og læring.

Det særlige ved netop dette byrum er, at det udspringer af havnens DNA og er udviklet med læring for øje. Via leg vil vandlaboratoriet give de besøgende viden om det hav og de fjorde, der omkranser Kerteminde.

Vandlaboratoriet består af ca. 150 kvadratmeter sammenhængende bassiner, der i udtryk og udformning repræsenterer Noret, bugten og bæltet omkring Kerteminde. I bassinerne vil der være dyr og planter og områderne omkring bassinerne vil indbyde til leg, læring og afslapning. Et samarbejde med Fjord & Bælt betyder, at en række fremtidige aktiviteter vil tage sit udgangspunkt ved Vandlaboratoriet. Fjord & Bælts skoletjeneste vil også inddrage Vandlaboratoriet i undervisning af eleverne i de lokale skoler.

Nordea-fonden støtter projektet med 4,1 mio. kr. Sammen med støtte fra de nationale FLAG-midler fra Plan- og Boligstyrelsen på 700.000 kr. er det gjort muligt at realisere projektet.

Tidslinje

  • Opdateres løbende
  • Forventet indvielse af færdigt vandlaboratorium

  • Opstart opførelse

  • Udbud

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Detail ved havnen

Byggegrund med ekstraordinært god eksponering udbydes til detailhandel.

Erhverv ved Marinavejen

Her kan fx opføres restaurant, kontorfællesskab eller hotel. Rammerne er vide, så længe det er til erhverv.

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.