Vision for det nye byområde

De nye bydele skal være for alle – både borgere, erhvervsliv og besøgende. Der skal skabes levende og indbydende nye byområder, som er fuldt tilgængelige for enhver. Havnen skal indbyde til det gode byliv og skal være til gavn for alle aldersgrupper. Der skal skabes en god blanding mellem boliger og andre anvendelser. Byområdet skal repræsentere en blanding af ejerformer og boligtyper, så der opnås en sammensat beboergruppe.

De nye byområder skal indrettes med respekt for – og i harmoni med – byens kulturarv. I skala, arkitektur og materialer skal bebyggelsen matche den gamle købstad og samtidig afspejle nutiden i sit eget arkitektoniske udtryk, så der skabes et attraktivt bymiljø.

Den nye havneby skal være en integreret del af bymiljøet. Havneområdet skal supplere og understøtte eksisterende kvaliteter og tilbud, som allerede findes i købstaden. Der skal skabes forbindelser mellem den gamle og den nye bydel med pladser, veje og slipper, der tager udgangspunkt i den oprindelige infrastruktur. Havneudviklingsplanen skal være medvirkende til at skabe bedre forbindelser og nye udkig til vandet

 

Udbudsmateriale uploades 5. januar under fanen ‘Udbud’.

Tidslinje

  • Opdateres løbende
  • Forventet overtagelse

  • Busterminal flyttes

  • Frist tilbudsafgivelse

  • Start

Øvrige projekter

Strandkilen Nord

Nordre Havnekaj

Detail ved havnen