You are here:

Strandkilen Syd

Strandkilen Syd er området fra der, hvor den nuværende busterminal starter ved Hans Schacksvej, og hen til Trollegade. Turistbureauet og biblioteket er i dag en del af området, men flytter til Nordre Havnekaj.

Dagligvarebutik, boliger og caféliv

På Strandkilen Syd kan man i alt bygge 2300 etagemeter. På den nordlige del af området (den nuværende busterminal) kan man opføre en større dagligvarebutik på 1200-1600 etagemeter.
På den sydlige del kan opføres moderne, sammenhængende byhuse med evt. caféer, restaurant eller andre passende erhverv i gadeplan.

Vi ønsker, at husene bygges med karréer og stier i mellem. På den måde kommer man let fra købstad til havn – og sammenhængen mellem de forskellige kvarterer i byen bliver tydeligere.

Købstadsstemningen skal bygges ind i det nye kvarter

Stemningen og charmen fra den gamle købstad skal overføres til det nye byggeri. Arkitekturen må derfor gerne være en nyfortolkning af købstadsbyggeriet.

Ligesom på Strandkilen Nord skal tagene udføres i rød tegl og murene i overvejende varme farver. Byggeriet skal være bæredygtigt, og her skal være grønne områder for beboerne. Området skal være rart at færdes i for børn, voksne og ældre.

Ved at vende husene ud mod Strandvejen, Hans Schacksvej og Klintevej ønsker vi at gøre især Strandvejen til en spændende købstadsagde, der er lige så hyggelig at færdes i som resten af den gamle bys gader.

Busterminalen

Den nuværende busterminal ligger på Strandkilen Syd, men flytter over på den østlige side af Hindsholmvej. Her kommer Nordre Havnekaj, Islandsgade og Grønlandsgade til at udgøre en ny bussløjfe med en ny busterminal.

Strandkilen Syd

Her er mulighed for at opføre 10-15 byhuse i 1,5-2,5 etager samt en dagligvarebutik på maks. 1600 etagemeter. Derudover kan her ligge fx caféer og restauranter i gadeplan, så området bliver levende.

Tidslinje

 • Projektstart
 • Offentlig­gørelse

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri

 • Udviklings­periode

  Forventet udviklingsperiode af optionsvinders projekt

 • Købs­aftale

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri

 • Opdateres løbende

De andre udbud

Klik på områderne og læs mere om hver af byggefelterne

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at flere investorer – også private – kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund. Det er også her, at Kertemindes vartegn, den historiske kornsilo, ligger.