You are here:

Strandkilen Nord

Vi omdanner området til hyggelige byhuse med grønne gårdhaver

 

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at flere investorer – også private – kan byde ind.

Her kan i alt bygges ca. 20-30 sammenhængende byhuse og også gerne fx bofælleskaber.

Bedre sammenhæng mellem by og havn

Ligesom på Strandkilen Syd ønsker vi, at husene bygges med karréer og stier i mellem. På den måde kommer alle let fra købstad til havn – og sammenhængen mellem de forskellige kvarterer i byen bliver tydeligere.

Købstadsstemning – også på Strandvejen

Stemningen og charmen fra den gamle købstad skal overføres til det nye byggeri. Arkitekturen må derfor gerne være en nyfortolkning af købstadsbyggeriet. Kravene til udtryk og materialer er de samme til Strandkilen Syd, og på den måde bliver de 2 strandkiler ens i udtrykket.

Tagene skal udføres i rød tegl og murene i overvejende varme farver. Byggeriet skal være bæredygtigt, og her skal være grønne områder for beboerne. Området skal være rart at færdes i for børn, voksne og ældre.

Husene skal vende ud mod Strandvejen. Derved kan vi omdanne Strandvejen til en spændende købstadsgade, der er lige så hyggelig at færdes i som resten af den gamle bys gader.

Strandkilen Nord

Her kan bygges 20-30 sammenhængende byhuse. Husene må være i 1,5-2,5 etager, og det er et krav, at købstadens arkitektur og charme skal genspejles i det nye byggeri.

Tidslinje

 • Projektstart
 • Offentlig­gørelse

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri

 • Udviklings­periode

  Forventet udviklingsperiode af købersprojekt projekt

 • Købs­aftale

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri

 • Opdateres løbende

De andre udbud

Klik på områderne og læs mere om hver af byggefelterne

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund. Det er også her, at Kertemindes vartegn, den historiske kornsilo, ligger.

Strandkilen Syd

Strandkilen Syd er området fra busterminalen ved Hans Schacksvej og hen til Trollegade. Turistbureauet og biblioteket er i dag en del af området, men flytter til Nordre Havnekaj.