You are here:

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund. Af de pakhuse og siloer, som tidligere dannede kernen i industrihavnens kulturarv, er kun FAF-siloen tilbage. Kornsiloen er ikke alene i stand til at skabe et miljø, der bærer fortællingen om den gamle erhvervshavns storhedstid og er derfor ikke en del af udbuddet.

I første parket mod vandet

I stedet skal der skabes et helt nyt og unikt havnekvarter i forlængelse af købstaden. Byhusene – der skal have et moderne udtryk, som udspringer af det traditionelle byhus – skal bygges som karrébebyggelse og vil ligge med front mod havneindløbet og Marinaen.
Bebyggelsens kontakt til og udsigter mod vandet vil i den grad være i særklasse.

Unik storparcel: Boliger med udsigt over Storebælt

På Nordre Havnekaj udbydes én storparcel med en helt unik udsigt over Storebælt.

Bebyggelsen må maksimalt rumme cirka 6500 etagemeter, svarende til omtrent 48 boliger – alt afhængig af størrelsen.

Nordre Havnekaj

Der udbydes én stor parcel med udsigt ud over Storebælt.

Tidslinje

 • Projektstart
 • Udbud

  Udbud af Nordre Havnekaj

 • Frist - storparcel

  Frist for indlevering af tilbud på storparcel

 • Offentlig­gørelse

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri på storparcellen.

 • Udviklings­periode

  Forventet udviklingsperiode af det vindende projekt af storparcellen.

 • Lokalplansfase

  Forventet afsluttet lokalplansfase

 • Købs­aftale

  Tildeling og indgåelse af købsaftale med vindende byggeri på storparcel.

 • Opdateres løbende

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.