You are here:

Detail ved havnen

Solgt til Netto. Den nye Netto forventes at stå klar i løbet af foråret 2023.

Havnekvarterets nye dagligvarebutik

Ud til en af Kertemindes hovedfærdselsårer, nemlig Hindsholmvej, opføres en ny detailbutik. Grunden ligger i kort gåafstand til centrum og lige ved siden af den populære marina. Området bliver dermed en del af Kertemindes nye havnekvarter.

Havnekvarteret bliver skabt som en del af en større byfornyelse. Byens gamle industrihavn er et trækplaster for mange, men vi vil fylde området med mere liv, og atmosfære. Derfor opfører vi byhuse og grønne, rekreative områder såvel som forskelligt erhverv og en dagligvarebutik.

 

Området bliver et af byens centrale knudepunkter

Vi opfører en ny busterminal som nærmeste nabo til den kommende detailbutik. Terminalen vil være med til at skabe et pulserende hjerte i havnekvarteret, hvorfra både lokale og besøgende vil have deres gang.

Den gennemgående Hindsholmvej ligger parallelt med grunden, og dagligvarebutikken vil derfor have en særdeles god synlighed og være let at komme til. Området vil derfor indtage en central plads i den nye bydel.

Detailhandel på op til 1200 etagemeter

Grunden må udelukkende bruges til detailhandel, og med udbuddet gives mulighed for at opføre en butik på op til 1200 etagemeter. Foruden byggeriet skal der skabes 50 grønne p-pladser på grunden.

Byen med de røde tage

Vi vil sikre, at det nye byggeri får et arkitektonisk udtryk, der kan genkendes fra den gamle købstad. Derfor skal facaderne enten udføres som blank og/eller pudset mur malet i varme farver. Tage skal opføres som saddeltage og beklædes med rød tegl. Kerteminde er netop kendt for sine mange røde tage, og den kulturarv vil vi gerne videreføre.

 

Kerteminde er noget for sig                           

Kerteminde er en by, der rummer mere end de fleste. Her er kort til både motorvej og arbejdspladser i Odense. Her findes noget af Fyns smukkeste natur, hav og fjord, og her findes gourmet og et golfresort i verdensklasse foruden berømte museer og festivaler.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder for havneudvikling, Lasse Søndergård, på laso@kerteminde.dk.

Tidslinje

  • Opdateres løbende
  • Forventet åbning

  • Byggestart

  • Lokalplan politisk vedtaget

  • Forventet udvikling af købers projekt samt indgåelse af betinget købsaftale

  • Frist for tilbudsafgivelse

  • Genudbud

  • Frist for tilbudsafgivelse

  • Udbud

  • Projektstart

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Erhverv ved Marinavejen

Her kan fx opføres restaurant, kontorfællesskab eller hotel. Rammerne er vide, så længe det er til erhverv.

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.