You are here:

Den nye mole og marinaudvidelse

Kerteminde Marina udvides og ændrer form. Den gamle sydlige stenmole forlænges ud til den ydre dækmole ‘Bananen’. Træbryggen langs molen bevares og fortsætter promenaden ud til det gamle fyr. Bryggen gøres bredere, der bygges terrasser til ophold og anlægges fiskepladser.

Med udvidelsen vil marinaens sydlige mole være forlænget med 350 meter og have kørevej (med bom) ud til molehovedet. Havnebassinnet vil være forøget med 18.000 m2 og indeholde ca. 40 nye, større pladser, så marinaen bedre kan tilgodese nutidige behov. Yderligere vil havnen være fremtidssikret mod bølgeoverslag og bevare sin status som A-havn med en forhøjelsen af stenmolerne til 2.75 meter. Hertil vil der blive anlagt et fyr- og vartegn på molehovedet ved indsejlingen.

Det nye moleforløb blev officielt indviet d. 5. juli 2023, og der er nu offentlig adgang

Se billeder fra den overordnede omdannelse nedenfor:

Tidslinje

  • Opdateres løbende
  • Forventet 1. spadestik

  • Godkendt lokalplan

  • Betinget købsaftale

  • Frist for tilbudsafgivelse

  • Udbud

  • Projektstart

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Detail ved havnen

Erhverv ved Marinavejen

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund.