You are here:

Den nye mole og marinaudvidelse

Kerteminde Marina udvides og ændrer form. Den gamle sydlige stenmole forlænges ud til den ydre dækmole ‘Bananen’. Træbryggen langs molen bevares og fortsætter promenaden ud til det gamle fyr. Bryggen gøres bredere, der bygges terrasser til ophold og anlægges fiskepladser.

Med udvidelsen vil marinaens sydlige mole være forlænget med 350 meter og have kørevej (med bom) ud til molehovedet. Havnebassinnet vil være forøget med 18.000 m2 og indeholde ca. 40 nye, større pladser, så marinaen bedre kan tilgodese nutidige behov. Yderligere vil havnen være fremtidssikret mod bølgeoverslag og bevare sin status som A-havn med en forhøjelsen af stenmolerne til 2.75 meter. Hertil vil der til vinter blive anlagt et fyr- og vartegn på molehovedet vinteren 2022/23.

Den samlede marinaudvidelse forventes at være færdig i juni måned 2023 – dog bestræbes det at have de første bådpladser på bro 0+1 klar til foråret. Tidsplanen er i grove træk:

Oktober: Ramning af bære- og fortøjningspæle påbegyndes

November: Udførelse af træbrygge opstartes

November: Installationer af el og vand opstartes

Februar: Belægningsarbejde opstartes med forventet asfaltering af kørevej til marts

Forår: Bådpladser

 

På billedet til højre ses en illustration af den færdige mole.

Illustration: Dimension Design

Seneste nyt

De første pæle til brodækket er sat, og tømrerne er nu startet op på at lægge brodæk på det yderste stykke.

Snart fortsætter isætningen af pæle ind mod land. Herpå færdiggøres stenarbejdet og der startes op på etablering af asfaltvej.

Yderst er der anlagt fundament af betonklodser, hvorpå der denne vinter opføres et molefyr.

Tidslinje

  • Opdateres løbende
  • Forventet 1. spadestik

  • Godkendt lokalplan

  • Betinget købsaftale

  • Frist for tilbudsafgivelse

  • Udbud

  • Projektstart

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Detail ved havnen

Erhverv ved Marinavejen

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund.