You are here:

Busterminalen bliver nabo til den nye dagligvarebutik

I forbindelse med byfornyelsen på havnen flytter busterminalen med. Den flytter til området nord for Grønlandsgade og vest for Marinavejen, lige op ad det vestlige skel ved Egemose Marinecenter.

Med de kommende byhuse på Nordre Havnekaj, erhverv ved Marinavejen og dagligvarebutik ved Hindsholmvej udvider vi købstadens grænser mod øst. Busterminalen får en central beliggenhed, der forbinder den gamle og nye del af købstaden. Terminalen kommer til at ligge i hjertet af Kertemindes middelalderlige centrum, tæt på byens populære marina, Fjord & Bælt, Johannes Larsen Museet og Nordstranden.

Med den nye placering vil busterminalen bidrage til at skabe et livligt område med mennesker, som kommer og går. De lokales daglige gang såvel som besøgende og turister, der skal opleve byen.

Flytningen giver mulighed for at skabe en mere trafiksikker og moderne busterminal. Samtidig skaber vi et hyggeligt grønt byrum, hvor det er dejligt at opholde sig – og er ventetiden lang, kan man slentre en tur langs vandet.

Anlæg af busterminalen forventes påbegyndt i foråret 2023 og forventes at være klar til brug fra efteråret 2023.

  • Opdateres løbende
  • Forventet 1. spadestik

  • Godkendt lokalplan

  • Betinget købsaftale

  • Frist for tilbudsafgivelse

  • Udbud

  • Projektstart

Øvrige projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Detail ved havnen

Erhverv ved Marinavejen

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund.