You are here:

Kerteminde Havnekvarter

Der var engang, hvor havnen i Kerteminde var Fyns største industrihavn. I dag er havneområdet i højere grad et sted, hvor mennesker slapper af, dyrker det maritime og lever det gode liv.

Hvis vi ønsker, at Kerteminde fortsat skal være attraktivt for borgere, erhvervsliv og besøgende, skal både byen og havneområdet udvikle sig. Vi vil udvide byens charmerende centrum, så det kommer tættere på vandet. Vi vil skabe et levende havnemiljø med caféer, restauranter, boliger og et rekreativt grønt område.

Sådan ændrer byen struktur

Kertemindes nye havnekvarter kommer til at ligge på den nordlige og sydlige del af Strandkilen og området omkring Nordre Havnekaj. På den måde ønsker vi at forbinde havneområdet med købstaden i højere grad end nu.

Bl.a. vil vi:

  • Flytte købstadsbebyggelsen helt ud til Hindsholmvej, som bliver byens nye åre
  • Omdanne Strandvejen til en hyggelig købstadsgade ved at opføre bebyggelse på Strandkilen
  • Omdanne dét stykke af Hindsholmvej, som løber langs havnen, til bygade med fx allébeplantning

Udbud af Strandkilen Nord, Strandkilen Syd og Nordre Havnekaj er 1. etape i realiseringen af drømmen om det nye havnekvarter.

Vision og værdier for havnekvarteret

Byrådet og borgerne har over de forløbne år med mellemrum haft omdannelsen af Kerteminde havn på dagsordenen. Det har nu resulteret i, at byrådet har vedtaget en samlet strategisk havneplan, som giver retning for de kommende års byomdannelse i Kertemindes nye bydel ved Strandkilen og i selve havneområdet med Marinaen.

De 3 udbud

Klik på områderne og læs mere om hvert af de 3 byggefelter

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at flere investorer – også private – kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund. Det er også her, at Kertemindes vartegn, den historiske kornsilo, ligger.

Strandkilen Syd

Strandkilen Syd er området fra busterminalen ved Hans Schacksvej og hen til Trollegade. Turistbureauet og biblioteket er i dag en del af området, men flytter til Nordre Havnekaj.