You are here:

Oftest stillede spørgsmål

Her giver vi svar på de hyppigste spørgsmål fra borgere. Find flere spørgsmål og svar for investorer her.

Ja, passager i og omkring byggeriet er offentligt tilgængeligt, ligesom der stadig vil være adgang til det store grønne areal på Nordre Havnekaj.

Området bliver et havnekvarter med lige adgang for alle byens borgere og besøgende. Biblioteket og turistbureauet kommer også til at ligge på Nordre Havnekaj, hvor de skal skabe et offentligt centrum.

Ja. Byggeriet på Nordre Havnekaj kommer ikke til at have indvirkning på vejen, der går langs havnen. Dér vil man kunne køre, som man altid har gjort.

Det nuværende bibliotek og turistbureau bliver liggende på Strandkilen Syd og flytter først, når nye planlagte bygninger på Nordre Havnekaj er klar.

Køber er forpligtet til at opføre bygninger til bibliotek og turistbureau i byggeriet på Nordre Havnekaj. Selvom der evt. åbner en dagligvarebutik på den nuværende busterminal, bliver bibliotek og turistbureau liggende, til de nye bygninger er opført på havnekajen.

Busterminalen flytter til Islandsgade på samme grund som Super Brugsen, hvor den skal være med til at binde den gamle købsstad sammen med havnen.

Det er vigtigt, at købsstadskarakteren, som pryder byen vest for Strandkilen, bliver videreført i det nye byggeri på Strandkilen. Det er et krav til den kommende investor, at byggeriet skal afspejle købsstadens hvad angår udtryk og materialer.

Byggeriet skal have referencer tilbage i historien – men fortolket i moderne arkitektur. Det er derfor et krav, at køber færdigudvikler projektet i tæt dialog med Kerteminde Kommune.

På Strandkilen Syd kan der, afhængig af størrelsen på dagligvarebutikken, opføres 10-15 boliger, mens der på Strandkilen Nord kan opføres 20-30 boliger. Antallet afhænger af størrelsen på boligerne. På Strandkilen Syd og Strandkilen Nord må byhusene opføres i 1 ½ -2 ½ etager.

På Nordre Havnekaj må der opføres maksimalt 60 boliger –foruden det byggeri, der opføres i en eventuelt anvendelse af siloen.

Byggeriet på Nordre Havnekaj må opføres i 2-3 etager, mens enkelte bygninger ind mod siloen må opføres i 4 etager.

På Strandkilen Nord må kun opføres boliger. På Strandkilen Syd må opføres boliger med mulighed for erhverv i gadeplan, samt en dagligvarebutik.

På Nordre Havnekaj må bygges boliger, hvoraf stueetagen kan bruges til erhverv, fx caféer og restauranter. En del af byggeriet her skal desuden øremærkes turistbureau og bibliotek.

På Strandkilen Syd må der i alt bygges 2300 etagemeter. Heraf må dagligvarebutikken være mellem 1200 og 1600 etagemeter. Hvis dagligvarebutikken fylder 1600 etagemeter, er det en forudsætning, at det øvrige byggeri skal reduceres tilsvarende med 400 etagemeter.

Siloen kan anvendes til ferieboliger, helårsboliger, restaurant, hotel eller til andre nytænkende og kreative forslag. Det kan også være her, at turistbureauet og biblioteket skal ligge. Det er hovedsageligt op til køberen af Nordre Havnekaj. Kan der ikke findes en anvendelse, skal siloen rives ned.

Ja, i havneplanen er der taget højde for, at der skal etables nye offentlige parkeringspladser.

Nej, de billeder, du ser her på siden, er skitser. Det er sådan, vi drømmer om, at det skal se ud.

Så snart vi har billeder af, hvordan det reelt bliver, får du dem at se her på siden.