You are here:

Oftest stillede spørgsmål

Her giver vi svar på de hyppigste spørgsmål fra borgere. Find flere spørgsmål og svar fra interesserede købere her.

Ja, det er visionen, at alle de nye kvarterer indrettes med offentlige tilgængelige byrum, veje, stier, bagveje og slipper, der indbyder til ophold og færdsel for alle – både beboere, borgere og besøgende.

Ja, man vil stadig kunne køre rundt om havnen, som man altid har gjort. Den eneste forskel er, at Nordre Havnekaj ensrettes mod Vest.

Der er et ønske om at videreføre den gamle købsstadsbebyggelse og stemning til Strandkilen og mod øst på Nordre Havnekaj, hvorved by og havn bindes sammen på ny. Derfor flyttes Busterminalen til Hindsholmvej, nærmere beskrevet området nord for tankstationen. Ved at flytte terminalen vil FynBus bedre kunne betjene Johannes Larsens Museet, Sommerbyen, Nord Stranden og den nye bebyggelse ved Tårup Strandpark  – alt sammen samtidig med at midtbyen også betjenes.

Den nye bebyggelse skal i højde og drøjde underordne sig og respektere byens historiske centrum syd for Renæssancehavnen som ”byens ansigt”. Derfor skal de nye kvarterer bygges i 1½ – 2½ etager – også på Nordre Havnekaj.

Sammen med Østfyns Museer har Kerteminde Kommune udarbejdet en Arkitektur- og designmanual som er en del af udbudsmaterialet. Manualen indeholder nogle krav og rammer, som køberne skal lade sig inspirere af og holde sig indenfor. Desuden er det et krav fra Kerteminde Kommune, at købere færdigudvikler projektet i tæt dialog med Kerteminde Kommune.

LÆS ARKITEKTUR OG DESIGNMANUAL HER

Det vil være sådan, at planens realisering vil fjerne nogle offentlige parkeringspladser, men samtidig tilfører planen nye parkeringspladser – private såvel som offentlige. Der er udarbejdet et grundigt regnestykke, der på bundlinjen skaber et overskud af offentlige parkeringspladser i forhold til det nuværende antal offentlige parkeringspladser på ca. 38.

Biblioteket og Turistkontoret ligger på Strandkilen Syd. Denne udbudsrunde omfatter udelukkende Strandkilen Nord og Nordre Havnekaj. Derfor bliver både Biblioteket og Turistkontoret liggende på deres nuværende placering, indtil der bliver truffet en politisk beslutning om andre placeringer.

I den samlede havneudviklingsplan kan der i alt bygges 119 boliger fordelt med 47 boliger på Nordre Havnekaj, 25 boliger på Strandkilen Nord, 31 boliger på Strandkilen Syd, mens der i kvarteret omkring Grønlandsgade er plads til yderligere 16 boliger. Dertil kommer, at der kan bygges et mindre hotel og 10 ferieboliger ved Grønlandsgade.
Kerteminde Kommune starter i første omgang med at udbyde de 47 boliger ved Nordre Havnekaj og de 25 boliger ved Strandkilen Nord. I alt ca. 70 boliger i en by med ca. 5.800 indbyggere.
Som noget helt nyt udbydes 18 boliger ved Nordre Havnekaj som enkeltparceller på sokkelgrund med små haver og tilhørende parkeringsplads. Disse enkeltgrunde har skabt særlig interesse. Kerteminde Kommune er ikke bekendt med at andre Kommuner i Danmark i nyere tid har udbudt enkeltgrunde i en by- og havnemæssig sammenhæng.

Der er en tro på, at efterspørgslen efter by- og havneboliger i dette omfang – både 1. etape og det samlede antal boliger i havneplanen –  vil matche dette udbud. Ikke mindst fordi målgruppen også vil omfatte nye indbyggere fra især Odense, som ønsker at bosætte sig i Kerteminde og stadig arbejde i Odense.
Og så er det unikt, det der udbydes. Efterspørgslen efter Havneudviklingsplanens boliger vil også

blive næret af kulturarven – historien om og kvaliteten ved den smukke røde by, der er født af havet og historien om haven ved havet.

Når 1. etape af udbygningen er godt i gang, begynder planlægningen af udbud af de øvrige områder.

Fortsætter konjunkturerne som de er nu, er det en forsigtig vurdering at 2. etape med Strandkilen Syd og Ny Islandsgade vil blive udbudt om to til tre år.

Vi forventer et første spadestik medio 2020.