You are here:

Oftest stillede spørgsmål

Her giver vi svar på de hyppigste spørgsmål fra borgere. Find flere spørgsmål og svar fra interesserede købere her.

Ja, alle de nye kvarterer indrettes med offentlige tilgængelige byrum, veje, stier, bagveje og slipper, der indbyder til ophold og færdsel for alle – både beboere, borgere og besøgende.

Ja, man vil stadig kunne køre rundt om havnen, som man altid har gjort. Den eneste forskel er, at Nordre Havnekaj ensrettes mod Vest.

Der er et ønske om at videreføre den gamle købsstadsbebyggelse og stemning til Strandkilen og mod øst på Nordre Havnekaj, hvorved by og havn bindes sammen på ny. Derfor flyttes Busterminalen til Hindsholmvej, nærmere beskrevet området nord for tankstationen. Ved at flytte terminalen vil FynBus bedre kunne betjene Johannes Larsens Museet, Sommerbyen, Nord Stranden og den nye bebyggelse ved Tårup Strandpark  – alt sammen samtidig med at midtbyen også betjenes.

Den nye bebyggelse skal i højde og drøjde underordne sig og respektere byens historiske centrum syd for Renæssancehavnen som ”byens ansigt”. Derfor bliver de nye kvarterer bygget i 1½ – 2½ etager – også på Nordre Havnekaj.

Sammen med Østfyns Museer har Kerteminde Kommune udarbejdet en Arkitektur- og designmanual som er en del af udbudsmaterialet. Manualen indeholder nogle krav og rammer, som køberne skal lade sig inspirere af og holde sig indenfor. Desuden er det et krav fra Kerteminde Kommune, at købere færdigudvikler projektet i tæt dialog med Kerteminde Kommune.

LÆS ARKITEKTUR OG DESIGNMANUAL HER

Biblioteket og Turistkontoret ligger på Strandkilen Syd. Det er politisk vedtaget, at biblioteket og ETKerteminde flyttes til eksisterende Netto ved udgangen af 2024.

Ndr. Havnekaj er solgt til Milestone DG, Erhverv ved Marinavejen er solgt til Havneferie Aps, Detailhandel ved Hindsholmvej er solgt til Salling Group og Strandkilden Nord er solgt til Amstrup og Baggesen.

Strandkilden Syd er endnu ikke udbudt, men vi håber at kunne få et samarbejde med en investor om dette projekt.

Det eneste areal i havneudviklingsplanen der ikke er udbudt er Strandkilen Syd, som p.t. bliver brugt til busterminal, ETKerteminde og bibliotek. Det forventes at disse fraflytter arealet ultimo 2024.

Der bliver etableret parkeringspladser til beboerne på Ndr. Havnekaj både i gårdrum og på vejene omkring bygningerne.

For at imødegå det mindskede areal på vinteropbevaringspladsen, er der investeret i nye standardstativer, der gør det lettere at pakke bådene på pladsen. Dette giver også forbedrede parkeringsmuligheder i sommerhalvåret, da stativerne kan stables når de ikke er i brug.

Projektet ventes at stå færdigt ultimo 2024. Det er boligforeningen Kristiansdal, der står for udlejningen.

Kontakt projektleder, Lasse Søndergård, på laso@kerteminde.dk