Nordre Havnekaj – justering af udbud

Nordre Havnekaj – justering af udbudJustering af udbud På et ekstraordinært byrådsmøde den 9. maj 2019 vedtog Kerteminde Byråd at tilrette det igangværende udbud af byggefelt 2 på Nordre Havnekaj, således byggeretten ændres fra at omfatte 3545 etagemeter bolig til at omfatte 6490 etagemeter, svarende til ca. 48 boliger – alt afhængig af størrelsen. Fra…

Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019

Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019 Tilbudsfristen på de 18 enkeltparceller på Nordre Havnekaj udløb onsdag den 1. maj kl.14.00. Resultatet af udbuddet kan opsummeres således: Der har  været seks bydere i alt, der alle har afgivet bud på flere grunde, således at der er afgivet bud på alle grundene…