Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019

Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019Udløb af tilbudsfrist 1. maj 2019 Tilbudsfristen på de 18 enkeltparceller på Nordre Havnekaj udløb onsdag den 1. maj kl.14.00. Resultatet af udbuddet kan opsummeres således: Der har  været seks bydere i alt, der alle har afgivet bud på flere grunde, således at der er afgivet bud på alle grundene…