Købsstadsstemning med varierende byhuse i forskellige højder

Fri færdsel på Nordre havnekajs nye promenade

Ny havneplads med plads til færdsel, rekreation og events

Fri passage mellem byhusene via slipper

Kerteminde havnekvarter

Den 20. december 2018 blev havneudviklingsplanen ”Havneudvikling Kerteminde” vedtaget af et bredt flertal i byrådet.

Planen er en strategisk udviklingsplan, der – i respekt for den gamle købstads kulturarv – skal danne basis for vækst og udvikling i fremtidens Kerteminde. Med realiseringen af udviklingsplanen tager vi hul på en ny fortælling om fremtidens Kerteminde; en fortælling om den smukke røde by, der er født af havet og historien om haven ved havet.

 

Med hjertet tættere på vandet

Visionen er at gøre Kerteminde mere attraktiv, danne rammen om det gode liv og binde byen sammen på ny. Vi vil udvide centrum, så den kommer tættere på vandet. På sigt vil vi modernisere Marinaen og udvikle havneområdet med bedre plads til kulturbegivenheder og rekreation.

 

Et havnekvarter i harmoni med købstaden

Kerteminde er kendt for de smalle gader, bagvejene, de gamle byhuse og de røde tegltage, som er byens signatur. Vi ønsker, at hele planens udtryk matcher købstaden, blot fortolket i nutidens arkitektur.

Første etape er en udbudsrunde af én storparcel på Nordre Havnekaj og tre storparceller på Strandkilen Nord.

 • Opdateres løbende
 • Forventet politisk godkendte lokalplaner

  Erhverv ved Marinavejen
  Detail ved havnen
  Strandkilen Nord

 • Forventet indgåelse af betingede købsaftaler

  Erhverv ved Marinavejen
  Detail ved havnen

 • Frist for tilbudsafgivelse

  Erhverv ved Marinavejen
  Detail ved havnen

 • Udbud

  Udbud af Erhverv ved Marinavejen
  Udbud af Detail ved havnen

 • Forventet første spadestik Nordre Havnekaj

 • Politisk vedtaget Lokalplan Nordre Havnekaj

 • Kerteminde
 • Betinget købsaftale

  Indgåelse af betinget Købsaftale Nordre Havnekaj

 • Frist for tilbudsafgivelse

  Nordre Havnekaj

 • Udbudsfrist

  Strandkilen Nord

 • Kerteminde
 • Udbud

  Udbud af Nordre Havnekaj
  Udbud af Strandkilen Nord

 • Kerteminde
 • Projektstart

Projekter

Klik på områderne og læs mere om de pågældende projekter

Erhverv ved Marinavejen

Her kan fx opføres restaurant, kontorfællesskab eller hotel.
Rammerne er vide, så længe det er til erhverv.

Detail ved havnen

Byggegrund med ekstraordinært god eksponering udbydes til detailhandel.

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at en større investorkreds kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund.

FAQ

Her giver vi svar på de hyppigste spørgsmål fra borgere

Ja, det er visionen, at alle de nye kvarterer indrettes med offentlige tilgængelige byrum, veje, stier, bagveje og slipper, der indbyder til ophold og færdsel for alle – både beboere, borgere og besøgende.

Ja, man vil stadig kunne køre rundt om havnen, som man altid har gjort. Den eneste forskel er, at Nordre Havnekaj ensrettes mod Øst.

Spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan stilles skriftligt til advokat Henrik Thorning på mail kerteminde@kromannreumert.com.

Siloen er det sidste store bygningsværk i den gamle erhvervshavn. Bygningen kan ikke alene udgøre fortællingen om erhvervshavnens historie og storhedstid. Kommunen vil derfor forestå en nedrivning. Det vil give mulighed for at skabe en harmonisk bebyggelse langs Nordre Havnekajs langstrakte bolværk.

Det er endnu ikke planlagt, hvornår nedrivningen kommer til at foregå. Det vil blive offentliggjort her på siden og ligeledes annonceret i Kerteminde Ugeavis.

Et kig ind i fremtiden

Projektet om Kerteminde Havnekvarter er i løbende udvikling. Tegninger og billeder her på siden er ikke det færdige resultat; det er skitser over, hvordan vi drømmer om, at det skal se ud.

Her holder vi dig løbende orienteret om alt, der vedrører projektet. Så snart vi ved noget nyt, ved du det også. Kig herind jævnligt for at følge med i realiseringen af Kerteminde Havnekvarter.