Kerteminde havnekvarter

I februar 2017 blev Kerteminde Havneplan vedtaget af et flertal i byrådet.

Havneplanen er en strategisk udviklingsplan, som skal danne basis for Kerteminde by fremover og skabe vækst. Med realiseringen af havneplanen tager vi hul på en ny fortælling om fremtidens Kerteminde.

 

Med hjertet tættere på vandet

Visionen er at gøre Kerteminde mere attraktiv, danne rammen om det gode liv og binde byen sammen på ny. Vi vil udvide centrum, så det kommer tættere på vandet. Modernisere Marinaen og udvikle havneområdet med bedre plads til kulturbegivenheder, rekreation, boliger og erhverv.

 

Et havnekvarter i harmoni med købstaden

Kerteminde er kendt for de smalle gader, de gamle byhuse og de røde tegltage, som er byens signatur. Vi ønsker, at udtrykket på især Strandkilen matcher købstadens, blot fortolket i nutidens arkitektur.

Første etape er en udbudsrunde af Nordre Havnekaj, Strandkilen Nord og Strandkilen Syd. De 3 felter er i udbud fra 1. november 2017 til 15. januar 2018.

 • Projektstart
 • Udbud

  Udbud af 3 Strandkilen Nord, Strandkilen Syd og Nordre Havnekaj

 • Frist

  Frist for indlevering af tilbud

 • Offentlig­gørelse

  Forventet offentliggørelse af det vindende byggeri på Strandkilen Nord, Strandkilen Syd og Nordre Havnekaj

 • Lokalplan

  Lokalplansfase forventes at begynde

 • Opdateres løbende

De 3 udbud

Se mere om områderne og hvert af de 3 byggefelter

Strandkilen Nord

Strandkilen Nord er området bag Rådhuset, hvor der p.t. er parkeringsplads. Vi har inddelt området i 3 byggefelter for at flere investorer – også private – kan byde ind.

Nordre Havnekaj

Nordre Havnekaj ligger klos op ad Marinen og er en del af havnens gamle industrigrund. Det er også her, at Kertemindes vartegn, den historiske kornsilo, ligger.

Strandkilen Syd

Strandkilen Syd er området fra busterminalen ved Hans Schacksvej og hen til Trollegade. Turistbureauet og biblioteket er i dag en del af området, men flytter til Nordre Havnekaj.

FAQ

Her giver vi svar på de hyppigste spørgsmål fra borgere

Ja, passager i og omkring byggeriet er offentligt tilgængeligt, ligesom der stadig vil være adgang til det store grønne areal på Nordre Havnekaj.

Området bliver et havnekvarter med lige adgang for alle byens borgere og besøgende. Biblioteket og turistbureauet kommer også til at ligge på Nordre Havnekaj, hvor de skal skabe et offentligt centrum.

Det nuværende bibliotek og turistbureau bliver liggende på Strandkilen Syd og flytter først, når nye planlagte bygninger på Nordre Havnekaj er klar.

Køber er forpligtet til at opføre bygninger til bibliotek og turistbureau i byggeriet på Nordre Havnekaj. Selvom der evt. åbner en dagligvarebutik på den nuværende busterminal, bliver bibliotek og turistbureau liggende, til de nye bygninger er opført på havnekajen.

Busterminalen flytter til Islandsgade på samme grund som Super Brugsen, hvor den skal være med til at binde den gamle købsstad sammen med havnen.

På Strandkilen Syd må der i alt bygges 2300 etagemeter. Heraf må dagligvarebutikken være mellem 1200 og 1600 etagemeter. Hvis dagligvarebutikken fylder 1600 etagemeter, er det en forudsætning, at det øvrige byggeri skal reduceres tilsvarende med 400 etagemeter.

Ja, i havneplanen er der taget højde for, at der skal etables nye offentlige parkeringspladser.

Et kig ind i fremtiden

Projektet om Kerteminde Havnekvarter er i løbende udvikling. Tegninger og billeder her på siden er ikke det færdige resultat; det er skitser over, hvordan vi drømmer om, at det skal se ud.

Her holder vi dig løbende orienteret om alt, der vedrører projektet. Så snart vi ved noget nyt, ved du det også. Kig herind jævnligt for at følge med i realiseringen af Kerteminde Havnekvarter.